מוצרים

EmbryoCellect-Pre Implantation Genetic Screening Kit

סריקה כרומוזומלית לעובר של חברת RHS האוסטרלית המתמחה בגנטיקה.

  • בדיקה הסורקת שבב גנטי של העובר ומשווה את הכרומוזום לרצף מוכר.
  • יותר מ- 1.2 מליון רצפי ייחוס לכל נקודה.
  • אפשרות להריץ 4 עוברים בכל סלייד.

סרטוני הדרכה

EmbryoCellect-Pre Implantation Genetic Screening Kit